Vi vet jo alle sammen at Torpinger kan man bruke til hva det skal være, og de er alltid helt toppers! Men dette utspillet fra næringsmiddelindustrien er nok litt i overkant av hva man kan bruke Torpinger til. Dette må da være et typisk eksempel på menneskehandel, og av alle steder har handlen foregått på Koprativa!!!!!!!!!

Hva kan det være moder natur har hatt i tankene da denne ble skapt, mon tru?

Her har vi bilde ta en ta påskejestom på Kjenshaugmyrn nå i påsken. som vi ser så har dænni påskejesten gjort som den nyeste fjellvettregelen prediker: Hox å høylle battriet ått mobiltellefona dine vart, slik atte du har strøm leingst mulig.

Nå har styret i Kjenshaugmyra bestilt en hel haug av disse trafikkskiltene. Her på Vest-Torpa er det jo bare Ottadekke, ergo så mangler vi jo asfalt, vi u. I tillegg er det jo grusveg i bunnen av alle disse helvetes hullene i vegen!

Som vi vet, så finnes det mange slags fiser. Men rakfisen hadde jeg aldri hørt om før!

Her er et utklipp fra leserbrev i Oppland Arbeiderblad 27mars 2012. Forfatteren av leserbrevet har tydeligvis kjennskap til Torpinger på fest, selv om det er(nabo)kommunens økonomi som er temaet. Som Torping kæn je unnerskrive på atte dæ er ei typisk TorpejæL å itte sputte i glase.

Da de aller fleste er væmmli interesserte i traktorer, har jeg tatt med dette bildet her. Som vi alle sammen umiddelbart ser, så jammen meg har dænni gamle Brown hjelpeservo!!(Men det er vel ikke så rart, det er jo tross alt en 995!)Dermed kan vi alle sammen ønske at vi hadde vært den lykkelige innehaver av denne gobiten!

Etter at vi har hatt bilde ta en Brown, skulle det bare mangle om vi ikke skulle ta med bilde ta en Ford. Her ser vi en 5000, så det er ikke akkurat den simpleste.Her i bygden har det æller vøri mange ta dom, før så stor traktor er det æller vøri så stor bruk før her i Torpen

Da det var litt kjølig i luften i årets svømmekonkurranse i Løka den 17.Mai, så kom 2 ta deltagrom på no lurt. Dom var itte hoga på kalt øl etter dom kom i mål, men de ordnet seg slik at de fækk lonki øl.

Som bildet viser, så må man ha noe tungt foran når man har bakmontert skuffe fylt med stein. Ellers går det fort gæli med styrebremsom.

Dætti bildet ta en Massy 35, er ti mæ bære føratte du skar hokse hå morosam å lettbrukt traktor dæ ær.

Det er ikke vanskelig å skjønne håffer dieseltraktorer vart mer populære hæll bensintraktorer, nå vi ser hå my arbe det er med demontering ta karosserideler bære før å skifte tennplugger på en gråtass. I tællegg hadde det vøri my bære å brukt ein pluggnykkjil i steilla før ei diger pipe.

Her ser vi en tilfeldig kikk på resultatlista på eyeballing(23.8.2011) (Se under Linker) Som vi alle sammen ser så fel dæ itte torping på listen. Du lyt prøve sjøl før å sætta pris på resultatom som du ser her. www.woodgears.ca/eyeball

Da dæ har vøri my jammer på dom som synes John Deere er bra traktorer, om atte dæ itte er et eneste bilde ta en slik traktor. Så har je jitt ætter før præssi og publiserer her et bilde ta en hali ny John Deere.

Knirkende vinterkulde

Her ser vi at sjøl en med gode Torpegener kan ta overbikken etter atte han har fått laurbærkransen kaste omkring hærsjen sin førdi atte han har vønni sjølveste Marcialonga 2015.

Morgenstemning

Her et et godt exempel på hå fali det er å kjøre traktor uta veltebøyler. Dænni stakkars traktorsjauførn vart hu-flækt over hali hele ryggen , da a valt. Som vi ser, så er heile ryggtavla runnert ta stygge ær. Moralen er : Kjør kun traktor mæ veltebøyler, hæll heil hytte.

Til alle dere som trudde at en så kraftig traktor som dænni Forden itte kunne ha noe annet frontutstyr hæll gammeldags lesseapperat. Her er bildet som beviser at det forbløffende nok er dobbeltvirkende sylindre på lasteren. Det må nok til en god del med trening for å bruke dobbeltvirkende laster på en så kraftig traktor, så man ikke graver seg ned i bakken, helt til Kina.

Når utbyggingen starter er man avhengig av maskiner av denne typen

Som vi ælle sammer ser på dæssi bildi hær, så har dæ vøri einn væmmli lettvinn såmmår i år ått ælle åss som har vilja tørke grase nere. Dæ var turt hali før`n fækk sli dæ ne!

Her ser vi et nærbilde av monstermastene som fører strøm til Ulsakbygda. Dette skjemmer IKKE Torpas Perle!!

Gode veiforbindelser på Kjenshaugmyra

Major var som vi alle veit, no ta di grøfste som var å få kjøft. dom bære gikk og gikk. Men som vi ser, så var itte karosserie ta like go kvalitet som det maskinelle. det er derfør ganske vanligt at skjermom var rustete. Her blir dom ti ta før overhaling.

Eneste kjente bilde av Kjenshaug Marte

Djupdalen med Ohovde i bakgrunnen

Her ser vi hå lettvint det er å skifte dieselfilter på gammæl inter. Det er bare å ta ta pansret , skruve ta det gamle, setta på det nye, lufte ølit. Så er det bare tut å kjør

Generaldirektør og grynder. Kjenshaugen.

Alt som er igjen av Kjenshaug Martes bolig

Lastemaskin etter å ha vært i bruk en hel sesong med multekart lasting på kjenshaugmyra

Som vi alle sammen ser så vises det på dette utklippet at Kjenshaugmyra er den seneste godkjente skrivemåten (i 1975) På tross av dette står det på flere kart skrevet Tjernshaugmyra, Og dette selv om det i de originale gamle papirene står skrevet Kjenshaugmyren.

Bilde tatt mot Ullsakerbygda

Generaldirektør Kjenshaugens jubileumskake

På dette gamle bildet av en eldgammel Torping, er selveste SVARTEBOKA avbildet. Som vi ser så sitter Torpingen og leser i svarteboka. Det er tydeligvis et interessant kapittel, etter ansiksuttrykket å dømme. Dette eksemplaret av svarteboka befinner seg fortsatt i Torpen, og blir brukt etter behov. Så langt man vet er dette det eneste bildet av svarteboka i bruk. I disse dager er dette ekstra aktuelt, da innholdet i div svartebøker ligger åpent ute på internetti.

Kormikk som senere vart heittn internasjonal er en kjens traktor før væmmli mange ta oss. Her har vi ein litt mer sjelden modell med bensinmottor. Men dæ som jør åss sikkre på atte dætti itte er den æller nyeste modelln. Ja dæ ær dækkdimmensjon framma. Som vi ser så har dænni 600X16 framdækk. men dæ jikk itte lengi før dæ vart vanli mæ 650X16. Å som vi veit er dæ som natt å dag mæ bæraævne. Mæ 6.50x16 så kænn`n jo hali kjøre oppå gromsete vatten!

Kjenshaugmyra 21mai 2009. Nå er målt-karten gjord.

Gen Dir Kjenshaugen før hodetransplantasjonen

Her er et bilde ta a pus og gullfisken. støtt moro å sjå pusen har interesse før en gullfisk. ps. Pusen er helt neri høger hjørni.

Ve slåttaunnleite skulle alle bruke sjyggluve, slik atte'n itte så fort fækk mætt huggue mæ rusk og rask ta fori.

Gen Dir Kjenshaugen etter hodetrasnplantasjonen.

Utsikt over Ullsjøen, tatt fra Lauodden

Her blir det veg i vellinga over Kjenshaugmyra. Bildet kom på E(-le-trisk) post fra en av våre korrespodenter i Lundåsen.

Her fækk je ti bilde ta no ta dæssi væmmlige kjøsveilli som var i vinter. Bilde ær ti i Løken, i åmoti ått Ankoppbækka. Som vi skjønner så ær dæ itte tæ hårt år dæ kjøver så my som vi ser på dæssi bildi hær. Æn lyt tru dæ blir leingi tæn ser no slikt att.

Som vi ser så står sykkelsesongen for døra.

Nå vi ser på dette bildet, så er det itte vanskelig å sjønne at hviss man hadde spile på traktora, så slapp man å vri seg så fælt for å sjå bakover-

Kjenshaugmyra etterjulsvinteren 2010 . For et paradis dette er.

fra 17 maifeiringa på Kjenshaugmyra 2010

Som vi ser på dette bildet av Gen.Dir. Kjenshaugen har han nok en splittet personlighet.

Torpejente sjekker understellet etter kartplukking på Kjenshaugmyra

Julnissen vart oppsalvert på Kjenshaugmyrn i dag tidlig

Her er en av gledespikene, som gleder besøkende i gapahukom i Ankoppbekklia.

På dæssi Fergusona ser vi et alternativ tæl plassering ta radioantenne, hvis`n itte har så go plass under hangbjelkom oppå kjøringen. Men dæ lyt nok hælst vara i Torpen hæll ændre steiller med gode mottakerforhold, hvis radion skar høres godt. Før frontrute plassering er itte det idielle.

Ullsjøløpet 2012. Her er et bilde fra det tradisjonsrike Ullsjøløpet 2012. Bildet er tatt skjærtorsdag, som er dagen som Ullsjøløpet blir avholdt. For utenbygdsboende kan vi opplyse om at bildet er tatt utover Ullsjømyra, med Ullsakerbygda kneisende i bakgrunnen. Som vi ser så er det tilfeldigvis ikke kommet med noen skigåere på bildet. Dette kan skyldes at de passerte i så stor fart at det ikke var godt å få de festet til filmen. Dette kan vidre forklares med at det var veldig godt skaraføre på skjærtorsdag.

Måneformørkelse over kjenshaugmyra 21/12. 2010

Vinneren av romjulen2010s snømann konkurranse på kjenshaugmyra

Her ser vi bilde av selveste Ur Torpingen. Er nok litt av en kødd!

Her ser vi en av våre gledespiker som er i Løken for å fange dagens middag.

I dag 1 September 2011, kan vi omsider se bekreftelsen på at Mai,Juni,Juli og August har vært på topp for alle som har dårlige brønner. Nå ser vi fram til en våt september.

Her ser vi håffer luftkjølde traktorer æller har vørti no stor suxess. Sjøl om dæ skar vara tysk kvalitet, så ær dæ ittno ænni hæll repparering på dom. Je får itte jort no ænna hæll å skruft og skruft, sir dænni traktoreigærn hær. Dæ ær slett itte påjøran å jømme att fastnykkjiln, førn lyt frammat heile tia!

Som dæ itte er vanskli å sjønne så har dæ vøri væmmli lite snømåkåing dænnine vårn her i 2012. ja tællåmæ de mæste ta påskehæljen kunne snørokoa få stå i fre. Åsså har dæ vøri eit kollosalt skaraføre (dær dæ har vøri att snø, iællfæll) Ja skaran har vøri haL som støyp, så dæ har itte vøri non sak å få kømmi sæg tæ skogs.

Trolsk stemning på Vest-Torpa 14 nov tjugeølløv

Nå som all veden har ligget og tørket i hele sommer er det på tide å få den hjem. her ser vi Kjenshaugen har sikret varmen mot vinteren

Tips for fjerning av rødvinsflekker på finduken. Hvis man er så uheldig at man får veltet rødvinsglasset sitt på duken, er det viktig å straks dynge ned flekken med kjempestore mengder med økologisk dyrket havsalt fra Spania.

Sjøl om det bære er februar ænda, så er tiurleiken i full gang på Kjenshaugmyrn. Som bildet viser så er også ei røy (itte ei gammæl røy) i full gang med å spelle. Om dæ er tili ænda så bruser a no væmmli mæ fjørom.

Skulle du fortsatt være usikker på hvor Kjenshaugmyra (Torpas Perle) befinner seg, så bare se på dette vanlige kartet over nordre Vest-Torpa.

Store John Deere traktorer hadde vørti enda mer imponerende hvis bakhjulom hadde vøri snudde, slik at spårvidda hadde vøri større.

Utifra tankegangen om at "Et bilde sier mer enn tusen ord" har styret i villmarksentret Kjenshaugmyra bekostet et flyfoto for å kunne vise alle hvor flott det er her. Beliggenheten kan sammenlignes med foregående bilde, og som vi ser så er et foto noe helt annet enn et kart! Ikke rart at dette blir kalt Torpas Perle!

Her er et bilde av et av Torpas beste fiskevann som ligger i hali nabolaget til Kjenshaugmyra. Dette er gen.dir. Kjenshaugens yndlings spiskammers, derfor vil styret ikke offentligjøre hvilket vann dette er, for da kan Hr Gen.dir. Kjenshaugen ha Øyvatnet for seg selv

Her har vi avbildet broen over Kwai. Dette var målet med brobyggerseminaret som ble avholdt i Kanchanaburi i Thailand. Formålet med dette seminaret er jo å suge til seg ny kunnskap for å kunne bygge ny bru over Løken.

Nå som snøen snart er borte, vil vi med dette, på det aller mest innstendige, oppfordre dere alle til å : FINNE JULETRE på barmark, og merke det godt, så det blir lett å finne igjen tettre ved jul. Torpingen på bildet har her funnet seg et flott tre og er iferd med å merke det. Som vi ser så vokser det fine busker på Kjenshaugmyrn.

Her ser vi et godt eksempel på at det er aldri førsent å sette på ny servo-sylinder sjøl om Farmallen har vørti ølit matt i lakka.

Hvis'n itte har hytte mæ air-kondeisjen, så lyt'n hoxe å klæ sæg ætter væri.

Her har det vørti ti bilde ta en kartplukker som hadde tulle seg helt opp på toppen av Ohovde.

Kjenshaugmyra desember2008
sea både 09,10,11,12 og2013

Torpingen 16.02.2017 05:47

NB. 18års grense på nyeste bildet her. Di unner 18 lyt sjå påno ænna.

Hilsen fra Torpa 01.03.2013 10:01

Vi minner om matmerkingen er i orden. Se første foto i fotoalbumet, så ser dere hvordan man skal merke hva maten inne holder

Kun Ford er bra 12.09.2012 12:54

Tusen takk for den fine serien med traktorbilder. Bildet av Ford 5000 synes jeg er helt topp.

Generalsekretær Ankoppbakken 27.03.2012 09:35

Flott karakteristikk av Torpinger i dagens avis. Se kommentaren i Mitt Fotoalbum.

| Svar

Nyeste kommentarer

03.07 | 16:21

Hei

09.03 | 14:24

Kommentar'n om trykk ska havne ei linje lenger ned.

08.03 | 19:41

...mange stæinn...

08.03 | 19:40

Je gå inn i stuggua.
Men jeg sitt inni stuggun.
Huse stå på tør grunn.
Men inni husi æ're råtå i taki.
Dæ va hårdasjli mange stinn i husom førriværn.