Årsberetning 2009/10/11/12
Revisors beretning for 2012
Regnskapsåret 2012 ble kanskje ikke den økonomiske suksessen som var blitt forespeilet. Grunnet Norges Banks sin motvilje mot å fjerne rentefoten totalt, ble det mere renteutgifter enn noen hadde kunnet forestille seg på forhånd. Dette til tross ser det ut til at styret har hatt lovlig høy sigarføring i året som gikk. Vi kan nevne helt spesifikt PST sjefens besøk i januar. (Selv om dette fikk uante konsekvenser for henne)
 Det beste resultatet ser ut til å være skijentenes treningsleir på Kjenshaugmyra. Desverre ser det ut til at oppgjør for dette blir ordnet med gen.dir Kjenshaugen på helt privat basis. Et område med stort potensiale bør være fortsettelse av julegran tenninger.
 Når det gjelder opprettelsen av filealen i Asia, vil undertegnede oppfordre til å være varsom. Midler investert på de kanter av verden kan forsvinne fortere "enn feset ått skuggegutta"
  Min anbefaling vil være : Bruk huggue, men itte peinga!

         Riskremiksor  Jørgen Korsmost
Denne prototypen av et toalett (selvfølgelig bygget av selveste Kjenshaugen) kan være nøkklen til store framtidige inntekter for Styret i Kjenshaugmyra. Styret bør absolutt gå vidre med disse planene. DS
Styrets tanker for 2013
Styret ser for seg at 2013 alikevel ikke kommer til å bli tidenes gullår. Dette på tross av all positiv oppmerksomhet som er blitt Kjenshaugmyra til del.  F.eks det faktum at vi ligger rett under en god del internasjonale flyruter. Det er jo heller regelen enn unntaket, at passerende fly vipper med vingene når overflyvningene finner sted. Men dette gir som bekjent lite klingende mynt i kassa.
 Styret vil også vurdere å trappe ned virksomheten i Asia, til fordel for andre steder. Desverre ser det ut til at kvinnelandslaget på ski ønsker å beholde ordningen med personlig oppgjør direkte til gen.dir Kjenshaugen...
 Dette til tross, vi ser frammjennom mot bære tiier.

  Før styri:  Gen.sek Ankoppbakken
Revisors beretning for 2011
Året 2011 kommer til å gå inn i historien som et av de beste i Kjenshaumyras historie.  Året åpnet veldig godt pga Marit Bjørgens private treningsleir her, som varte hele seks uker. Dette skal ene og alene skyldes gen.dir Kjenshaugens enestående evner som håndspålegger. Selv om ryktene sier at han ble personelig innvolvert i behandlingen av henne.
 Men det som virkelig gjorde susen var det formidable oljefunnet som ble gjort på Kjenshaugmyra i 2011. Vi tenker da spesielt på funnet av den drivverdige oljegrusen som ser ut tilå strekke seg utover extremt store deler av landet!!
 Her kan styret trygt servere kaviar under gulosten på kakusjiva,når det skal være bevertning.
 Dette blir da også revisors sluttbemerkning: ÆT og drekk mens det er noe å æta drekke!

   Riskremiksor Jørgen Korsmost
Styrets tanker for 2012
I det kommende året (2012) planlegger vi i styret å følge revisors råd om å smørja kaviar oppå kakusjiva, før vi slenger på litt sveitt gulost. Så vi er veldig glade for at den økonomiske utviklingen har tatt et kjempeskritt i riktig retning. Vi planlegger å nedbetale all gjeld, bl.a til div lugubre russiske investorer.
 Selvom det har kommet noen få protester mot utvinningen av beltet med oljegrus, har vi valgt å drite i disse. Folk må da jammen meg kunne kjøpe seg biler med høy bakkeklaring og drivhjul både framma og bak!
  Vi gleder oss til et leid bæk år!!
     For styret. Gen.sekretær Ankoppbakken
Revisors beretning for 2010
Økonomisk startet 2010 tøfft. Men etter å ha mottatt en stor andel av fredsprisen fra USA, kunne styret lene seg tilbake og ta en pustepause. Men innkjøpet av ubåten fra Sveits var nok en dårlig investering. Heldigvis ble den solgt (men med stort tap) utpå senhøsten,til noen lokale personer som skulle bruke den som vanntank pga tørre brønner.
 Ellers ser det ut til at særlig Gen.Dir. Kjenshaugen har roet ned sitt store forbruk av selskapets midler.
 Alt i alt må selskapet kjøres i stramme tøyler i året som kommer, men det er muligheter for å kunne ha fortsatt servering på styremøtene.

  Riskremiksor  Jørgen Korsmost
Styrets tanker for 2011
Styret er glade for at den gode utviklingen for Kjenshaugmyra ser ut til å fortsette i 2011. Vi i styret har meislet ut følgende strategi for det kommende året:  Veivalget skal være dette :  Kommer man oppover Feldelia skal man ta til høyre i Sjåheimskrysset.  Kommer man fra Kjøljubrua skal man ta til venstre i Harstadkrysset. Hvis man følger disse enkle kjørereglene kommer alle veier til å føre til Kjenshaugmyra. Den store trafikkøkningen forventes å generere stor inntekter som kan investeres i frynsegoder til styret. Med disse gode forsetter for 2011, ønsker vi alle besøkende godt nyttår, og takk for det gamle 
Revisors beretning
 Økonomisk startet 2009 bra. Men etter at Gen.Dir Kjenshaugen fikk kloa i representasjons kassa, har økonomien gått på r...
 Gen.Dir Kjenshaugen har reist i Øst og Vest, og den gutten har ikke akuratt ligget på flatseng hos venner og bekjente, neida. Der i gården har det vært full forpleining. Alltid på steder med minimum 4 stjerner!!
 
 Styret anbefales på det sterkeste å inndra passet til Gen.Dir, samt nekte å godkjenne evt fremtidige reiseregninger. Dessuten må styret snarest skaffe frisk kapital, da selskapet pr dags dato er kraftig insolvendt!
                
         Riskremiksor   Jørgen Korsmost
Slik blir Gen.Dir oppfattet av riskremisoren!
Styrets tanker om 2010
Året 2010 kommer til å bli et av de tøffeste i selskapets stolte historie.
 Selskapet ligger nå i forhandlinger med de kjente kvinnlige russiske investorene  Maffia Fisireva og Rubel Rettilomma, de har sagt seg villige til å kjøpe seg inn  med 43% i selskapet, for den nette sum av to paller med rubler. Eneste betingelse de stiller er at Kjenshaugmyra blir gjetet av sibirske gjeterulver, for å forhindre at det blir plukket moltekart uten å betale kartavgift til selskapet.
 Styret vil gå for denne løsningen, forutsatt at russerne i tillegg sponser selskapet med en 1/2 fl vodka av ordinær drikkekvalitet.
 
SISTE. Fisireva og Rettilomma har godtatt styrets forslag. Da er Kjenshaugmyra reddet. Nå kan vi ta opp igjen alle saker som har måttet ligge på vent pga low cashflow.
Sibirsk gjeterulv som akuratt har fått ferten av en kartplukker som ikke har betalt kartavgiften.

| Svar

Nyeste kommentarer

03.07 | 16:21

Hei

09.03 | 14:24

Kommentar'n om trykk ska havne ei linje lenger ned.

08.03 | 19:41

...mange stæinn...

08.03 | 19:40

Je gå inn i stuggua.
Men jeg sitt inni stuggun.
Huse stå på tør grunn.
Men inni husi æ're råtå i taki.
Dæ va hårdasjli mange stinn i husom førriværn.