Fildeling, cd brenning + div
Føttom ått Kjenshaugen
Endelig har legevitenskapen fønni  ei førklaring på håffer je har hatt så vonne føtter sier gen.dir. Kjenshaugen. Som ælle godt vaksne Torpinger bruker je jo selvfølgelig gummistøvler støtt. Tællåmæ nå je sykler. Men da je skulle på tråstjakt nå i haust, hadde høgerfoten vørtin hælv-vonn, så da vart je i vægentruge ått dåktra. Føttom mine, å spesielt høgerfoten, har vørti vonnre å vonnre utaver såmmårn. Men dåktern fænn ut hå som var gæli ætter atte hænn fækk klyfft opp hoso-om mine. Dæti er nåkk eitt stygt tælfeillle ta fotsopp dæ a ma, sa dåktern. Dan sporde om hå åfte je bytter om hosoer, så sa je som sænt var. Je sætte på mæg nye hosoer ætter julebadi, før dom gamle hadde vøri hælvrøtne. Hellesna hadde je jo itte behøft å bytte om på føttom. 
 Så nå lyt je vaske føttom i Jotun sopp og algedrepermiddel i to måner, så nå kjæm je mæg itte på tråstjakt i haust. Så itte veit je hå je skar leva ta utaver vintern, men  dæ blir vel ei rå.
Fotsopp påvist hos gen.dir. Kjenshaugen. Bildet kommer nok til å bli publisert i legetidsskrifter over hele verden, da dette eksemplaret er det største noen har sett. Grunnen til størrelsen skyldes nok den varme sommeren og gummistøvelbruk, samt sammenhengende 24 timers bruk av de samme hoso-om etter julebadet. I tillegg er jo Kjenshaugen kjent for sin store produksjon av fotsvette.
Sensasjonell oppfinnels
Kjenshaugen har gjort det igjen!'!!!!!   Nå har den gutten oppfunnet en manuell vedkutter. Dette vil bedre folkehelsen sier han i en kommentar. Her må man ta i så man øker blodtrykket , og det er jo bra. Denne vedkutteren vil nok øke levealderen hos brukerne.
Her ses en Torping mens han klipper opp en tømmerstokk.
Prøv å var ute i go ti i år.
Dæ jelt å vara ute i go ti. Dette kan stå som valgspråket til de fleste Torpinger gjennom alle tider.  Som understående bilde viser, så nå er det på tide å sjå seg om etter juletre til  årets julefeiring. Som vanlig så må man sjekke vidden på treet, slik at man har god plass til å gå rundt juletreet.
 Skulle noen reagere på at torpingen på bildet er anonymisert, så skyldes det at han ikke var helt sikker på om treet sto på egen, eller andres eiendom (var ikke godt å se noen skjelne-gran i nærheten). Uansett må man huske å merke treet i toppen, slik at det er lett å finne igjen om det skulle komme en snøhaug.
Her ser vi at den anonyme torpingen sjekker vidden på årets juletrekandidat. Størrelsen ser bra ut, så nå er det bare å merke buska med et merke i toppen.
17. Mai 2013
Feiringen av 17. Mai kommer i år til å bli noe amputert, da Gen.Dir Kjenshaugen har hatt med seg melding hemmantæll om atte han lyt slæppe å gå i tog i år. Dette skal skyldes at han har gått med en småstein i skoa i lang tid, slik atte foten hass har vørtin vonn.
 Da vi bare vil sjefen det aller beste, blir toget utsatt på ubestemt tid. Svømmekonkuransen i Løken kommer deerimot til å gå som planlagt, selv om vatnet bare er 2cm varmt... Der vil vinneren bli premiert med en høgst nødvendig, hembønnin ###varmer i ækte Torpestrikk.
 Kappsvømmingen starter kl 09.15.
   Vel Møtt!
Påsketrafikken 2013
Da det er stor internasjonal trafikk på Kjenshaugmyra, (Ja trafikken ser snarere ser ut til å øke,enn avta.) har det vært mye nestenulykker pga misforståelser med de lokale norske skiltene. Dette har ført til at vi i styret i Kjenshaugmyra  har besluttet å oppgradere skiltparken her. Besøkende fra andre siden av jordkloden kan da ikke vite hva f.eks en elg er før noe.
 Derfor er det med stor glede at vi kan vise fram det første av ialt mange nye trafikkskilt. Nå håper og tror vi at ulykkesmulighetene blir redusert.
Som bildet tydelig viser, så bør man være helgardert mot misforståelser med hva skiltene viser. Dette skulle ikke kunne mistolkes for fremmenfolk.
Gen.Dir. Kjenshaugen Slår til igjen!

Nå har han greid det igjen!!  Denne mannen kan da umulig være sann! Hvor tar han det fra??!!
  Hvem snakker vi om??

General Direktør Kjenshaugen.

Selvfølgelig er det selveste Kjenshaugen, som har begått en ny oppfinnelse.
 Dette er jo som vi vet, ikke første gangen han har kommet med nye revolusjonerende, oppsiksvekkende,nyskapende ting til beste for alle Torpinger, og dere andre.
 Som den verdensmanen han er, har han blitt så utrolig glad i GOD vin (Det er veldig viktig at det gjelder et glass GOD vin, som alle bruker å si! Når de fleste presiserer at de skal ta et glass GOD vin, ja da må det da jammen meg være mye vond vin ute på markedet!!)  Hr Gen Dir Kjenshaugen skal ha fått smaken på vin på sine mange reiser i andre land, bla Søndre Land og Hadeland.
 Da Generaldirektøren har fått vondt i ryggen av å stå med ræva i væri og plukke blåbær til blåbærvin, har han gått over til rognebærvin. Rognbæra er mye bedre å plukke for den som har vond rygg, sier han i en kommentar.
 Videre fortsetter han: Nån har drøkki eitt glas, så ærn støtt hoga på mer. Før GO vin har som regel mersmak, å da viln ha mer, å dæ kæn je nesten itte! Før je har låvå mæg sjøl å æller drekke mer hæll eitt glas om dagen. Men ætter je jorde oppfinnelsen min, har je itte vørti så hoga på eitt glas tæll. Så dætti lyt vara svært før å itte drekke så my.
  Vi gratulerer Kjenshaugen med oppfinnelsen og ønsker ham lykke til med verdenslanseringen i høst.
 

Her ser vi generaldirektørens geniale oppfinnelse som vil revolusjonere lysten til å drikke mere enn ett glass (GOD) vin. Etter inntak av dette glasset, skulle man ikke få så lyst på mere. Derfor burde denne oppfinnelsen støttes av Det Norske Måteholdslag Med Alkoholholdigedrikker. Vi gratulerer Kjenshaugen med oppfinnelsen!
Styret ofrer seg for vitenskapen
Styret i Kjenshaugmyra villmarksenter har i sist avholde styremøte, enstemmig(!) vedtatt følgende:  Da det har blitt spørsmål om faglig kompetanse, har hele styret bestemt seg for å stille seg til rådighet for en vitenskapelig undersøkelse for å (sitat i innbydelsen: kombinere det alvorlige og nødvendige med det behagelige og deilige.)
 Da styret er vel kjent for å alltid prøve etter beste evne å kombinere det nødvendige med det alvorlige, fant vi ut at hvis vi skulle ofre oss for en god sak, så kunne dette være en egnet god sak. I tillegg teller det veldig mye med høy fagkompetanse. Vi regner med å starte opp testingen på Kjenshaugmyra i pinsehelgen.
Heldigvis er styret i ønsket alder
Kjyruelsbakken

Påsken 2012 ble på mange måter ganske tuppin for alle som syns en skitur er brukbar titrøyte. På skjærtorsdag, selveste dagen for det tradisjonsrike Ullsjørennet, var det av en eller annen grunn kleint mæ skiløprer å sjå på Ullsjømyrn (Ullsjømyra er nær nabo til selveste Kjenshaugmyra (Torpas Perle)) Det vart itte oppservert så my som ein eneste skigåer mæ startnommer.
 På tæbarsatt-turn vart je dærimot vari no helt ænna hæll skigåerer. Da je trærde å kleiv mæg neaver dænna skogslia som heitter Kjyruelsbakken, kom je ældeles uførvaranes over eit rævhøL! Dæ var ein no tvelsom opplevels, før ælle kæn jo teinkje sæg håssen dæ lufter så tett ve eit rævhøL. Dæ såg førresten itno pent ut runn om kring rævhøLe, hæll. Men hældivis så såg je ittno i sjølve rævhøLi, ja je granske dæ sælfølgli itte akkurat no vire, hæll. Ein ting som je kom på ætter je hadde kømmi mæg vælbærje dær i frå: Teinkj om je hadde kømmi fLygens fort, å trått oppi rævhøLe,da hadde je sikkert stuft hærslykkje. Da kunne dæ jommen vøri fort jort å brøti av foten sin! Hæll i ællfæll vikLe åkkLe sitt. Dæfør vil je anbefale ælle å sjå sæg væL omkring, før å vara sikker på atte dæ itte ær no rævhøl i nærheten, som n kæn få kjont sæg på!

Hvis det skulle vara non som mot førmodning sku ha interesse før å sjå no slikt, her har vi eit nærbilde ta rævhøli som je oppdage i påskehæljen i 2012.
Tjugendagen og fredag den13 samtidig!!!!!!

I dag, som det er både 20.dag jul og fredag 13., er det ventet at litt av vært kan intreffe. For en slik kombinasjon av begivenheter er jo skjelden vare. (Ikke så skjeldent som at fredag den 13 faller på 17. mai, for det inntreffer uhyggelig skjelden, hvistnok) Uansett så har dagen startet med såpass mye vindvær at kvinnfolkom får lufte ut stakkefeset sitt, så det er bra.
 Det har sikkert sammenheng med denne pussige kombinasjonen av datoer at det i morgentimene i dag ble oppservert en skjeldenhet på Kjenshaugmyra (Torpas Perle).
 Jeg kunne med selvsyn se  hakkespett med kåte tanker!! Dette er en isærsyn ekstrem uvanlighet, ja ryktene kan fortelle at maken ikkke har vært sett før.
 Prof.dr.phisk.med.moms. Krestafør LaRochelle sier i kommentar at dette er helt sensjasjonelt, ja rett og slett i verdensklasse uvanlig. Kr. LaRochelle stiller spørsmål om det kanskje kan finnes en ukjent bestand av peiling på Kjenshaugmyra. Hakke peiling er jo en god hobby for hakkespett, imot for kåte tanker. Men Hr. LaRochelle oppsummerer med at det må være den uvanlige kalenderkombinasjonen som er grunnen til adferden.

Som vi ser på dette skjeldne bildet er det ingen tvil om at dette er hakkespett med kåte tank(er)
Barnearbeid oppdaget

             Stygt tilfelle av barnearbeid oppdaget på Vest-Torpa.

 Under rydding av gamle papirer  ble det nylig funnet et halvt eksemplar av en lokalavis for Vest-Torpa. Enten var det Glasposten eller Sagbladet. Tittelen var uleselig pga avisen var mus-etin. Uansett så ble det oppdaget en reportasje om barnearbeid på Kjenshaugmyra i eldre tider. I reportasjen ble det ubegripelig nok, framstilt som om barnearbeid var noe bra og nødvendig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 I stykket ble det overhodet ikke tatt hensyn til at barn trenger å ha kvalitetstid til å spille dataspill  og se barne tv, for ikke å snakke om å surfe på nettet!
 Vi har uansett besluttet å gå videre med å finne ut av hvem dette barnet kunne være, for å starte undersøkelser av påvisning av mulige senskader, både fysisk såvel som psykisk. Vi håper å kunne finne dette forhenværende barnet, hvis det er i live etter så uhorvelig mange år.
 Men om vi finner ham eller ikke, så var det i ællfæll et stygt tilfelle av barnearbeid.

 

Her ser vi bildet av et stakkars uskyldig barn fra Vest-Torpa, i ferd med å utføre barnearbeid på Kjenshaugmyra. Av hensyn til mulig etterforskning har vi valgt å sladde ansiktet på denne lille uskyldig mindreårige gutten. Hvis vi ser på måten som barnet står på, er det stor fare for framtidige hofteskader, da dette barnet nok ikke er fullt utvokst enda. Men til tross for det, er det blitt utstyrt med en tung øks (som sikkert også er skikkelig skarp, med påfølgende fare for å hugge seg både her og der!)
Gammælt utstyr bæst...
 Gammælt utstyr ær nåkk æller bæst sir Gen.dir Kjenshaugen i ein kommentar tæ påstænna om at hæn har brukt slukstång før å ta småkjøe som sku spænderes på dom som grov ne strisøksa noLi åsa. Je hadde snikkert mæg blekkbåks  mæ  sene og påmonterd ænnersdupp. Som vi ser på bildi, så har utstyre virke gått. Hvis je itte hadde fått jælp ta to tjuvfirsrer, så hadde je nåkk itte greitt å få kjøa opppå lænni, før i Løka ær æ my vatten før tiia. Så såmmå håssen`n snur å veinner på di, så lyt ælle sjå atte eilste utstyre ær dæ som virker æller bæst..
Her har Kjenshaugen ti bilde ta småkjøen hæn tok i Løka. Hæn har slædde ænsikte på tjuvfirsrom som jærte hænnom mæ å få fisken på lænn. Pen fisk tæ å vara ti på blekkbåks sier gereraldirektøren.
Har Kjenshaugen fisi i bari??
      Har Kjenshaugen fisi i bari, og låvå mer hæll hæn kunne høylle?
          (Se egen sak under siste nytt)

 I førbindelsa mæ at GenDir Kjenshaugen var så jærtug at hæn vil spændere småkjøe på ælle som skar vara mæ å grava ne stridsøksa, så harn jo løta prøft å få lugge opp no ta dæssine hær fiskom, som hæn har låvå bort. Men dæ var ittno væmmli lettvint! siærn ått åss ændre. VI lærn førtæLja sjøL: Da je kåm oppi Løken på dein goe gamLe fisjepLassen min som je brukte i gammeLdågåvæLn, så var dæ å steille sæg tæ å slenge. Men såmmå hå trøyln je prøvde så var dæ ældeles som dæ var kømmi no i væga.  Je bære sleit bort såmmå hå je prøvde. Hældivis har je støtt mæ mæg my fisjeutsyr nå je ær på fisjjing. Je ær itte ta dæssine hær som snautt nåk bære har mæsæg eit fisjesprøtt. Men da je hadde sliti bort hali ælt (fisje)utstyre mitt, vart je så førskørin at je jikk einkåmmli oppat mopeda mine ætter brillom mine, før å sjå hå som var gæli. Da je kåm neått go-høLa mine, mæ brillom på nasa-a, oppsalverde je vonoms hå som var gæLi. Sea sist je var på fisjing i Løka hadde forjoLade mæg Telegrafværke vøri på tur  og strækt opp tellefonleddning oppi Ullsakbygda. Så dæ var dær som utstyre mitt hadde havne!
 Vi kan berette at GenDir Kjenshaugen senere har fortalt at han har stygge planer om å lage seg den gode gamle blekkboksen med sene og ænnersdubb, for da kan han iflg eget utsagn produsere presisjonskast under ledningen. da regner han med at det blir Pis off Keik og ta nok småkjøe til å mette de sultne fredsarbeiderne.
 
Som bildet viser så har GenDir Kjenshaugen jammen meg hatt mye fiskeutstyr(i hverfall før han prøvde å lure fisken) I følg et øLbågååverslag utført av jakt og fiske forbundet av 1948, befinner det seg fiskeutsty for fLeirføldige hundre kroner på lystråa over Løken.
Førglåmde fræmmenfålk
Nå i juli har Kjenshaugmyra hatt storfint besøk fra Barbados. Vi har mottatt en delegasjon for å se på muligheten for å eksportere måltkart til Karibia. (ja ikke Cuba,da. Der har jo Barack sagt at vi må være forsiktige med godordene sålenge Fidel er i velmakt) Alle regner med at måltkart + Barbados hovedindustri, nemlig sukker, tilsammen vil gi hele den siviliserte verden en kulinarisk smaksbombe, nemlig: Sukret Måltkart!!  Når dette skal lanseres til høsten har vi alliert oss med Barbados mest kjente artist, så dette kommer til å bli en ekstrem kasssasuksess.
 Delikatessen kommer til å bli lanser under navnet "Sukkerkarten"  Dette er jo et genialt navn som sier alt bare ved hjelp av navnet.  Den første smaksprøven kommer til å bli servert  om ca 3 uker. Så det er nok ingen overraskelse at sukkerbonden på bildet under, i tillegg til å være gLåmøygd også er ganske storøygd over mengden med multekart på Kjenshaugmyra.
Her ser vi Barbados største sukkerbonde Farin Tate Lyle. Grunnnen til hun er så gLåmøygd er at hun har sett den store mengden med måltkart på Kjenshaugmyra. Jeg hadde ikke drømt at det kunne finnes måltkart i slike mengder sier hun.
Sensasjonelt funn
I en gammel låve et sted i Torpa er det nå funnet bekreftelsen på det man har trodd men aldri før har fått bekreftet. Ryktene har visst å fortelle at det i Torpa før krigen, var en storstilt produksjon av motorsykler, men at når tyskerne kom, ble disse tilintetgjort, slik at de ikke kunne bruke disse i krigføringen sin.        Det har blitt hevdet at disse motorsyklene var teknisk overlegent i forhold til allt annet av tohjulinger. Det ble sagt at de lå flere tiår fram i tid, så dette ville ha vært et krigsbytte av stor betydning for tyskerne, men heldigvis fikk de ikke tak i dem. Syklene var så raske at det luktet svidd, nesten som på en utedo (torpe-do), når man ga full gass. Derfor ble de kalt Torpado. Torpedo navnet ville blitt litt for belastende, syntes man.
 Når man bare har fått vasket denne Torpadoen som ble funnet, skal det prøvekjøres på Kjenshaugmyra(og det så møkka skvætt!) Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen!
Her er den! Torpado 1938 modell. Håper bildet vises klart, da fotografen ble helt skjelven av begivenheten!
ÅRTUSENETS SENSASJON
Ja, vi i Kjenshaugmyra Villmarkssenter sitter nå på disse extreme sensasjonelle bildene, som når de offentliggjøres vil skape oppstyr fra de innerste sirkler i det kinesiske kommunistparti  til paven i Rom og videre til de mexikanske narkotika karteller.
 For å ta det helt fra starten, fikk vi i våres en henvendelse fra den kjente kvinnelige forfatteren Ann Onym. Hun hadde vært på tiurleik på Kjenshaugmyra, men hadde opplevd stemningen som så merkelig  og trykkende psykisk, at hun bare løp i hauggende tan tilbake til bilen og dro hjem. I sikkerhet hjemme og etter et (norges) glass med GOD vin, kunnne hun ta kontakt med oss i styret og berette om sine traumatiske opplevelser.
 Undertegnede (Ankoppbakken) følte plikten kalle for å oppklare dette mystiske rare. Utrustet med kamera og min gode gamle 1896 Krag (ikke like nr, desverre) følte jeg meg trygg, for uansett så er ikke kragkuler noe å spøke med.
 Vel framme og i ferd med å beundre ei gammel røy, gikk det et sus gjennom luften.og der var det!!  Opp med kameraet og fyr løs tenkte jeg.
 Nå ble det spennende dager til bildene ble fremkalt, men endelig var beviset her. Som vi ser av bildet var det en ekte flyvende talik (UFO) som hadde besøkt Kjenshaugmyra.Ved nærmere gransking ser vi at den er utstyrt med det som må være antenner på taket. Dette er nok for å stå i kontakt med det interplanetariske radiosambandet. Så disse bildene er de mest avslørende som noen gang er tatt, sier eksperter i NASA, og anbefaler at de ikke offentliggjøres, da det kan skape panikk. For her er det ugjenkallelige beviset for at vi er ikke alene i universet. Og vi vet jo ikke hva disse flygende tallerkner vil oss for noe.  Men Torpinger finns itte reidde, så her er et av bildene.
Som vi se er bildet av en ekte flyvende tallerken. NB bildet er ikke manipulert. Legg merke til antennene på taket.
God nyhet
Vi kan med stor glede og lettelse opplyse alle om at nå er faren for tsunami i Løken  avblåst. Tsunamivarslet som ble sendt ut, som gjaldt for strekningen fra Kjenshaugmyra og til Løkdeltaet, spådde at vatnet kunne stige med 2 ÆLner. Dette ville, som alle lokalkjente vet, ført til store ødeleggelser da det er relativt flatt på villmarkssentret.
  Men heldigvis er faren over for denne gang.
Papirløse Folk På Asyl

Vi på Kjenshaugmyra (Torpas Perle) ønsker med dette å hjelpe alle papirløse asylsøkere,(før kom man helt automatisk på asyl for det aller minste, så alt har blitt mye vanskeligre nå). Den siste tidens fokus på Madina Salamova, som hun heter, har vekket hjelpeinstinktet hos oss i styret i Kjenshaugmyra. Det spørsmålene alle stiller seg nå, er følgende: Har hun aldri hatt papir? Eller er det i den siste tiden hun har blitt papirløs? Hvordan gjør hun det i dagliglivet som papirløs? Hvordan ser **** ut hos en papirløs?
 Da mange av oss har opplevd det å være papirløs
(og det var Helt ræva) vil vi med dette starte en innsamlingsaksjon for ALLE papirløse. Send papiret ditt inn snarest! Brukt tas også imot, i påvente av nytt, lever det snarest til nærmeste asyl.   På vegne av alle papirløse : TAKK

Send snarest inn papir til innsamlingsaksjonen til de papirløse. Det er noe dritt å leve papirrløst!
FØRJULSKUPP !!

Vi har nå den store udelte gleden av å kunne tilby alle (også ikkeTorpinger) den extremt skjeldne muligheten til å få kjøpt våre spesial Designer Juletrær.
 Disse praktfulle prakteksemplarene av praktjuletrær er oppfostret på praktfulle Kjenshaugmyra (Torpas Perle) Dette er ikke juletreet for hvermansen, men er beregnet på feinscmeikere (Torpinger).
 Prisen er kun lattlige 714.- (pr meter)  Dette er jo nesten gibortpris,så løp og kjøp!
 Spesialtilbud: Ta 2, betal for 3!!
 Torpingene får 50% rabatt (kun 10% mindre enn man kan oppnå på Vinmonopolet) De andre (de uheldige som ikke er torpinger) må nok finne seg i å betale ordinær pris.
 ps vær raskt ute, dette kommer til å gå unna som hakke møkk.

3 av de praktfulle designer juletrærne som skal selges. Kan leveres tilkjørt mot pristillegg.
Solsnu 2010

                     KJEMPENYHET.

 Vi kan med den største ærbødighet offentliggjøre at Kjenshaugmyra har blitt tildelt NorgesMesterskapet i tjuvfisking i 2011.
 Fiskingen utføres i Løken, med to av sideelvene (Kveinnbækken og Ankoppbækken) Helt til deres utspring fra kilden.
 Det skal konkureres i følgende klasser: Jøstring med og uten lykt. MjæL uten tilsprang og sist men ikke minst, Jaga på gån.
 Konkurransen avholdes til høsten(selvsagt etter sesongen) dato blir bestemt nærmere siden. Vi har flere lokale størrelser som har ligget i hardtrening all sin dag. Disse må selvsagt finne seg i å bli vurdert som favoritter.
 Til slutt vil vi i styret rette en kjempetakk til Fiskerforbundet Uten Curant Kort (fuck)  (fhv Tjuvfisker Forbundet, tf) for tildelingen av denne kjempe konkurransen.  TUSEN TAKK

Tjuvfisking eller ikke. Kjør forsiktig så du ikke får noe i førerkortet som du ikke vil ha der!
Hacking angrep på Kjenshaugmyra
Stygge angrep av hacking på Kjenshaugmyra.
 Som alle interesserte kan se er det utført fersk hacking på Kjenshaugmyra. Dette kan skape store problemer for bl.a trafikken her.
 Eksperter har fastslått at angrepene er utført av picus viridis.  Dette har man tidligre trodd var muslinger eller lignende, men det viser seg at dette er høytflyvende innfødte.
 Til det blir mere snø anbefaler vi truger der det er hakket mest.
Synderen tatt på fersk gjerning, mens hackingen blir utført.
Mislykket flytting

Det ble en totalt mislykket flytting av Si-steinen. Da vår 90 tonns dumper var på vei bort til steinen, og sjaufførn hadde pissepause, ble dumperen bare kastet til side, og valt. Dette var en skummel opplevelse sier vår hjemmelsmann. Rett før så jeg ei spesielt vakker jente med gammeldagse klær med sid stakk.Etterpå skjønte jeg hvorfor den pene jenta hadde lang rompe under stakken.
 Vi i styret har umiddelbart avsluttet planen om å flytte Sie-steinen, da vi vil holde oss inne med huldra. 

Her er vår 90 tonns dumper etter at huldra har harpetisert den
Turistatraksjon flyttes til Kjenshaugmyra

Den kjente turistatraksjonen Sie-steinen skal nå flyttes for å nå et større publikum. Der den ligger nå ved foten av Jinthaugen (Jentehaugen), er det i minste laget med tilfeldige forbipasserende turister.
 Etter at det ble konstatert at huldra har brukt steinen til takkesteiking (dette var for styggmange år siden), har den fått fornyet interesse i Torpa. DNA funn ved steinen viser at det var goro som ble steikt på den. Dette forklarer hva det var som ble sett under leteaksjonen etter jenta som ble haugtatt i Jinthaugen for lenge siden.
 Det har blitt funnet igjen gamle papirer som sier at letemannskapet så: Sitat: Da vi som var leitemænnskap frå Vestergardom hadde gått Kjærkjevægen oppåt Nørstvatni, hørde vi dom ringte mæ kjærkjeklukkom i Ullsak kjærkjen. Da vart vi vari nogle digre skiver som flaug over Jinthaugen å lænne i myrn på norsin dær. Dæssa flaka kunne vel vøri hali 1 x2 alen.
 Utgravninger i Gorobrennmyra viser samme DNA av goro, men her var det kun brent goro, så det forklarer navnet på denne myra.
 Sistein kommer til å mangedoble besøket på Kjenshaugmyra. 
ps. Jenta som de underjordiske tok inn i haugen ble aldri funnet igjen. 

Bildet av Sie-steinen vier at det er flott å steike på den. (Bak ser vi flott eksempel på skjelnegran)
Vinteren 2010/2011, været vi får.

Vinterdagen 2010.

I dag har vi fulgt alle gamle værmerker og spådommer for å finne ut hvordan vinteren kommer til å bli. 
 Første værmerke: Hvis man tar åbbår i åmoti mellom Kveinnbækka og Løken om vinterdagen, så blir det ikke snø kommende vinter. Det kan fastslåes at det blir nok snø i vinter, da det ikke fantes bett i åbbåra.
 Andre værmerke: Antall firviler som kommer mot sigarettgloa når man står i grålysninga i åmoti og prøver å fisje åbbår, er antall måneder med snø på Varpi.(for utabygdes kan vi fortelle at Varpet ligger litt under Ohovde) Det kom 9 firviler mot sigarettglon mine i dag tidlig, så snøen blir å sjå i ni måneder.
 Tredje værmerke: Nyra i en gråtrost skutt med sprettert om vinterdagen angir kulden i vinter. jo blåere den er, jo kaldere kommer det til å bli.   Da jeg vommet trosten såg jeg at den var vanlig blå, så kuldemessig blir det en vanlig vinter.
 Med dette skulle alle være godt rustet mot den kommende vinteren, så nå blir nok iingen overrasket av været i vinter.                                          Nei nå lyt vel je tæll å koke sø på trosten min.

Advarsel
ADVARSEL  
             
             Hoks å høyll go avstænn boLatt grilla, viss du ær nakjin åvabeltes nå du driv å griller.
Kæssje eitt gått gammeldags nyrebelte hadde vori tæ jæLpen?
Husk vår gratis vurdering av silikonbehov
Vi har gleden av å kunne vise dere en av våre trofaste silikoneringskunder. som vi ser så virker silikonen veldig bra
Reklame
 Etterat besøket på hemesi-in har passert et digert tall, har styret takket ja til et større honorar for reklame for statens butikk.

          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                        REKLAME

Vi sæl hugguvont på store og små flasker,
ja tællåmæ på pappasker.


  Hilsen i frå styri på Poli.


         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 Nå som første betaling for reklameplass, er kommet på konto, kan styret tilstå at Kjenshaugmyra Villmarksenter har vært på konkursens rand. Grunnet trøbbel med de russiske investorene, har kassa vært bunnskrapt. På slutten var det så ille at selskapet ikke eide nåla i veggen!
 Etter første innbetaling har dette ordnet seg.


Som bildet viser har styret pga god likviditet endelig kunnet investere i nåla i veggen igjen.
Fildeling

       For å få flere bein å stå på, (som einbeiningen sa) har nå Kjenshaugmyra Villmarksenter.LTD gleden av å kunne tilby fildeling til alle sine besøkende.
 Fildelingen utføres mot et lite vederlag, for å dekke nødvendige utgifter.
   
   Priser: Deling uten verneutstyr:        nok 87.-
                Deling med verneutstyr:        nok 78.-
Prisen gjelder for Torpinger. Hvis du skulle være så uheldig at det ikke bruser Torpeblod i dine årer, er det et tillegg på
nok 1234.-  Prisene gjelder for kontant oppgjør.


   PS. Prisen gjelder også for rundfiler.

Fildeling iført fullt verneutstyr. Som vi ser er det helt risikofritt. I tillegg til verneutstyret er jeg iført Torpevotter som selvfølgelig er nappet, så det utgjør nesten verneutstyr det også.
Fildeling
Som alle skjønner er det ikke risikofritt og operere uten verneutstyr  jfr§ 45 ledd 9 i arbeidsmiljøloven.
 Derfor er det så mye dyrere å få utført fildeling på denne
 (cowboy) måten, men som man sier: Den som intet våger,
 intet taper.
Høyrisiko fildeling utføres (forhåpentligvis) sikkert og raskt. Torpevotten regnes ikke som fullverdig verneutstyr
CD brenning

Kjenshaugmyra Villmarksenter kan, etter å ha investert slutten av kassakrediten i nytt høyteknologisk utstyr, tilby brenning av CD plater. Om ønskelig kan flere CDer brennes samtidig.

   Pris:  (for Torpinger)   nok 28.-
   Pris.  (for de uheldige)    nok 199.-


 ps. Vi bruker kun økologisk dyrket ved!

CD brenningen utføres i kontrollerte former
Pressemelding 9.feb 2010

Pressemelding fra Norges Ski Forbund, avd skiskyting.
 Nå som våre skiskyttere er vel framme i Vancouver, og er innregistrert og påmeldt med sine våpen og utstyr, kan forbundet frigi følgende opplysninger: Landslaget i skiskyting har etter et lengre treningsopphold på Kjenshaugmyra (Lundhaug skolekrets - Nordre Vest-Torpa - Vest-Torpa i Nordre Land kommune, Vestoppland politidistrikt i Oppland fylke Norway.) tatt i bruk sitt nye hemmlige våpen!! Ole Einar Bjørndalen sier i en kommentar: Det var som #### at ingen av oss skiskytterne kom på dette selv, jeg sikter da spesielt til Emil Hagle Svendsen. Lars berger også sikkert medalje med dette revlusjonerende våpnet. Uansett vil vi rette en stor takk til Kjenshaugmyra treningssenter for denne skiskytter oppfinnelsen. Tar vi nå ikke gull i bøtter og spann, skal jeg gi meg tvert med all idrett!!

Skiskyting på Kjenshaugmyra. O.E.Bjørndalen kaller dette hemmelige våpen for en genistrek (til venstre ser vi det hemmelige våpen(kaliber 12))
Skiskyting
Etter å ha prøvd det hemmelige våpnet sier  Bjørndalen at han vil kutte helt ut salongrifla som konkurranse våpen, og kun benytte den til ikaunn jakt. Det hemmelige våpnet er en gullsuksess, sier gullhåpet.
Dettte må være årets BLINKSKUDD sier Bjørndalen, etter å ha gransket bildet nøye. Etter å ha kikket godt etter kan vi virkelig si oss enige !!! Prøv å forstørre bildet for å se Blinkskuddet.
Ved salg
For å øke inntektene enda mere skal Kjenshaugmyra (Torpas Perle) satse på salg av ved.  Vi kan tilby både enkelt ved (V) og dobbelt ved (W). Prisen blir kr 14 pr V . Og kr 28 for W. Dette er selvsagt prisen som heldiggrisene (Torpingene) skal betale. De andre må betale femdobbel pris.
Til venstre ser vi enkelt v Til høyre ser vi dobbelt v
Kupp på billige silikonpupper
Nå har Kjenshaugmyra Villmarksenter gleden av å tilby silikon pupper til alle for en rimelig penge. Best av alt er at dette utføres uten operasjon, så her trenger man ikke legge seg under kniven!!  For at generaldirektør Kjenshaugen skal slippe denne grisejobben blir silikoneringen utført av undertegnede, selveste Ankoppbakken!
  Pris for silikon er 300.- for ein pappe, To papper  kun 500.-
        Dette utføres kun på kvinnfolk.
 Prisen er for Torpinger. Alle de andre må gange prisen med 5.
 Passer itte så godt hvis du er væmmlig kjetæl, Før da blir det my knissel nå je byner å dælke utaver silikonen på pappom.

Så billig som dette er blir det nok kjempeetterspørsel, så vær rask til å bestille time.
 For ytterligere å dra kunder tilbys det herved gratis forhåndsvurdering av pappom.
Her ser vi silikonen klar til å smørjas utaver pappom, hvis kunden skulle vara frøst-æll, kan silikonen varmes opp før bruk
Bruk vår torpedo.
Nå som påsken står for døra, er det viktig å ikke ha utestående fordringer. Kjenshaugmyras utmerkede Torpedo er ledig for oppdrag, etter å ha hatt en lang rolig periode. Bruken av vår utmerkede Torpedo er avklart på øverste hold i regjeringen, så det medfører ikke straffeansvar med bruken av denne. Villmarksentret disponerer flere Torpedoer hvis det skulle være ekstra stort behov.
 Vi våger den påstand at vår Torpedo er både flottere å se på og mer effektiv enn f.eks Espen Lie eller andre profilerte Torpedoer. I tillegg er Torpedoen vår som sagt godkjent av myndighetene.
 Torpinger får selvfølgelig 90% rabatt. Periodetorpinger oppnår30 % rabatt. Andre får full pris.
 

 Siste nytt. Synd at ikke torpedoene er nevnt her: www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8191039
Ikke la dine utestående fordringer gå rett i dass! La vår eminente Torpedo ta seg av sakene
19 Mai
Sultkatastrofen og askenedfallet, begge deler er løst i Torpa.

Etter generaldirektør Kjenshaugens besøk hos paven i Rom, hvor paven la seg helt flat for direktøren, har vi i villmarksenteret fått 3 (tre) stiklinger av paven. Dette er den ekstremt skjeldne Pasta Vesuvio Adente, som kun er funnet under utgravningene av Pompei. Disse trives jo kun i vulkanaske og er avhengig av et stabilt klima og godt drenert jordsmonn. Paven skjønte at Kjenshaugmyra måtte være midt i blinken for denne skjeldne planten. Grunnen til at italienerne ikke får denne pasta-planten til å vokse, er at de ikke har det gode jordsmonnet som er på Kjenshaugmyra. Derfor er det helt på hekta med pasta produksjonen i Italia. Vi vet jo alle at italienerne elsker pasta, og må ha det, helst hele tiden. Før var det helt vanlig at de aller fleste familiene hadde sin egen spagetti-busk, men denne tradisjonen er snart over pga utpining av jorda.
 Etter kun en uke i jorden bærer den alt frukt, og blomstringen til neste omgang er i full gang. Her kan man sensjasjonelt nok få avling hele 6 ganger i året.  Dette er svaret på verdens truende sultkatastrofe, samtidig blir vulkanasken sakte men sikkert brukt opp som gjødsel.
 Vi er umåtelig stolte over å offentliggjøre denne begivenheten.   Atter en gang er Vest-Torpa helt i teten med sin spisskompetanse på matdyrking.
Som bildet viser blomstrer planten for fullt til neste høsting, mens den samtidig bærer masse frukt som øyeblikkelig er klar til høsting.
Eksempel på fint utført silikonering
Her ser vi et glitrende eksempel på silikonering med farget silikon med utvidet areal. Husk og bestill gratistime med faglig vurdering av behovet, Vi har såvidt ledig kapasitet utover sommeren.
Som bildet viser er det her utført nok en vellykket silikonering, her med farget silikon.
Nye traffikskilt
Her er de nye traffikskiltene som skal settes opp over hele Kjenshaugmyra
TORPAMESTERSKAP I LENGDE
Nå har vi gleden av å innvitere til TM (Torpamesterskap) i lengde. Internt i styret har vi kåret en vinner (som vil være anonym) med en så godt som uslåelig lengde. Skulle det være noen med torpeblod som tror de kan slå denne så ta kontakt, helst med bilde bevis.
Vinneren internt i styret, med den uslåelige(?) rekorden i lengde
9 september
Nå kan vi avsløre den sist oppdagede natursensasjonen på Kjenshaugmyra.
 Det var under kartplukking tidlig i juni at den kjente kartplukkeren Chriss-Stian Lefsefisen oppdaget en hittil ukjent canyon mellom Kjyruellsbakken og Djupdalen. Da herr Lefsefisen heltpå å gikk i lykkjevis nedover den steile fjellsiden, og attpåtil tømte ut over 2 liter med måltkart!! syntes han dette var et væmmli fillehaugg.
 Statens Kartverk har gått med på å døype Canyonen for Fillehaugget.  Så nå har Norge to store turistattraksjoner : Jutulhogget og Fillehogget.
Her ser vi det nyeste bildet av Fillehaugget

Genralsekretærn 29.03.2014 14:27

Sjekk håssen vi Torpingom gjør dæ, nå vi er ute i ti-in. Dæ ær bære domt å sætta ut ælt som fins tæ i siste lita. VAR UTE I GO TI !!

Generalsekretæren 25.05.2012 09:58

Styret ofrer seg for en god sak. Se mere på FILDELING. Styret her bestemt å ofre seg i vitenskapens tjeneste. Gakk hen å gjør like så!

Generalsekretæren 11.04.2012 05:55

For spesielt interesserte kan man se nærbilde av et rævhøl på "Fildeling". Sarte sjeler anbefales ikke å studere dette, da det er tøffe greier!

Torpingen 02.11.2011 06:42

A-an i Ælvete, dæ ær visst dæ som ær daton i dag ser dæ ut før. je trudde itte atte dæ var låvli å åffentlijøra slike dator, je, men nå ær dæ nå jort

test 15.06.2011 06:35

kommentar

Sjæfen 10.06.2011 13:28

Det blir pinshaug i mårå! les mer på siste nytt

Ankoppbakken 20.01.2011 09:15

Hjelp Papirløse Asylsøkere. Se Fildeling+div for fler opplysninger. Tenk på hvor fælt det må være å ikke ha papir

ankoppbakken 01.04.2010 12:42

Vet du noe om Brynnsguri, så ta kontakt. Vi prøver å kartlegge området hun jobbet i. Foreløbigser det ut til at hun kun jobbet på Nordre Vest-Torpa.

| Svar

Nyeste kommentarer

03.07 | 16:21

Hei

09.03 | 14:24

Kommentar'n om trykk ska havne ei linje lenger ned.

08.03 | 19:41

...mange stæinn...

08.03 | 19:40

Je gå inn i stuggua.
Men jeg sitt inni stuggun.
Huse stå på tør grunn.
Men inni husi æ're råtå i taki.
Dæ va hårdasjli mange stinn i husom førriværn.