Velkommen til gjesteboka
Takk for at du besøker Torpas Perle. Skriv en hilsen i gjesteboken ved å klikke på den blå knappen. Du kan også sette inn et bilde ved hilsenen. Direkte kontakt: kjenshaugmyra@gmail.com
Skrevet av Generaldirektøren, 25. aug, 2009
Det er med øyeblikkelig virkning nedlagt forbud mot høsting av kjerringris på myra og nærliggende områder.Hører at riset blir brukt vel mye.Det er visst så ille at flere kjerringer har reist bort en hel uke.Slik kan vi ikke ha det. Hilsen Kjenshaugen


Skrevet av Forhenværende kartplukker, 7. aug, 2009
Gode råd for kartplukkere i Løken og Bokkrudområdet.Bruk altid lange stultrer.Det bedrer utsikten i tilfelle bjørn.Ta også med spretert og bue m/piler.Da er dere rmelig trygge.Hilsen gammel V-Torping m/erfaring


Skrevet av Grunneier, 1. aug, 2009
Viser til oppfordringa om å bruke snus i skogen pga den store skogbrannfaren nå om dagen. Du veit aldri når du får bruk for en snusask, sjekk her:
http://www.youtube.com/watch?v=nNNBUcnOSLc


E-post:
Skrevet av Generaldirektørn, 29. jul, 2009
Har fått en forespørsel fra en oljesjeik i Arabiske Emirater Dubai. Han vil bygge en skole for magedans.Denne skolen vil han bygge ved Ankoppbekken.Denne saken står øverst på lista ved høstens styremøte. Hilsen Generaldirektørn


Skrevet av Medlem 113, 19. mai, 2009
Det er langt frem forslag i styret om at Synnøve Svabø skal være programleder for arrangementet i 2010 siden kritikken i Moskva var så strålende og at arrengementet kan trenge en person som gir av seg selv. Men det er også lagt frem forslag om å bruke en døvstum, for å slipp til de handikappede, vise mangfold av det beste Vest-Torpa kan by på, og for å hindre at mulige telefonstormer skal sprenge telefon-nettet til Bokkerud.


Skrevet av Generaldirektør Kjenshaug`n, 7. mai, 2009
Takker for innbydelsen til seminaret på Rica Ålesund. Håper at etterkommere av Torpinger kan delta. Kjenshaug- Marte har som kjent mange etterkommere i USA. Vi har planer om å fylle 2 jumbojetfly, totalt 900 stk. Blandt Armsterkfamilien er det meget stor interesse for å høre om gamlelandet, og da spesielt kjærringris.


Vennlig Hilsen Ris Koker`n ( reiseleder)

PS: Håper også å kunne smake multekartkrem


Skrevet av Kjenshaugen, 13. apr, 2009
Risminister i Kina Son Li mener at dyrking av Kjerringris egner meget godt på deler av kjenshaugmyra.Av bladene lages det te som er helbredene av forskjelli sykdomer.Son Li foreslo ogsø hva kvistene skulle brukes til.Det lå i navnet.


Skrevet av Kjenshaugen, 13. apr, 2009
Den store riskonferansen i folkets store hall i Beijing er nå avsluttet for i år.Det var delegasjoner fra 80 land der. Fra den norske var det 24st.De tok med jordprøver fra kjenshaugmyra og Løklia.Risminesteren fra Kina ble meget begisret når han fikk lese analyseresultatene fra Kjenshaug.


Skrevet av kjenshaugmyra, 8 april 2009, 8. apr, 2009
Flere uavhengige kilder kan bekrefte at Gen. Dir Kjenshaugens studietur til Asia har utartet til sammenhengende nattklubbvisitter, med utagerende festing. Hans reiseregninger vil ved hjemkomst neppe bli godkjent av styret, da han ikke har studert selvplukk av ris.


Skrevet av kjenshaugmyra, 19. mar, 2009
Takk og takk. Det skulle jo bare mangle at man itte oppvørkjet seg littegrann i en slik anledning.


Skrevet av Kjenshaugen, 19. mar, 2009
Til alle medlemmer.Jeg vil få rette en stor takk til alle som har bidratt til min 100 års feiring på Kjenshaug. Spesielt vil jeg rette en takk til æresmedlem Ankopbakken og hans elskede frue for deres store innsats gjennom en årrekke.Uten deres innsats ville nok myra sett ut som for 100 år siden. Ærbødigst Kjenshaugen.


Skrevet av General Direk Tøren, 16. mar, 2009
Det går rykter om at romferga skal mellomlande på Kjenshaugmyra i juni 2009.Den skal vistnok ta med multekart ut i verdensrommet for se på modningsprossen der. Dette blir spennende.


Skrevet av kjenshaugmyra, 15. mar, 2009
Som vi alle ser; har man aner fra kjenshaugmyra kommer man langt her i verden !!


Skrevet av Generaldirektør Kjenshaug, 15. mar, 2009
Generaldirektørens åpenbaring etter hjernetransplantasjonen


Nyere genforskning har vist at Armstrong-navnet stammer fra Kjenshaungmyra. Kjenshaug-Marte hadde mange etterkommere og flere av disse utvandret til Amerika, blant annet 2 av hennes tipp tupp oldebarn som innyndet seg blant indianerne. De var veldig armsterke fordi de hadde rodd mye på løken og staket mye på ski om vinteren. De gikk også mye i bølte myrer og fikk en voldsom beinstyrke. På gunnn av sine sterke armer fikk de av indianerne tilnavnet Armstrong. Etterkommerne av disse er henholdsvis første mann på månen- Neil Armstrong og syklisten Lance Armstrong. Konklusjonen av dette må være at gener og trening er alfa & omega i det meste.


Skrevet av Kjenshaugmtra, 7. mar, 2009
Svar til Torping med vest. Rullator er tillatt. Startskuddet for kartplukking går 17 Mai. Det er kun kjøpe brennevin som er på dopinglista. Vel møtt til plukking den 17 mai.


Nyeste kommentarer

03.07 | 16:21

Hei

09.03 | 14:24

Kommentar'n om trykk ska havne ei linje lenger ned.

08.03 | 19:41

...mange stæinn...

08.03 | 19:40

Je gå inn i stuggua.
Men jeg sitt inni stuggun.
Huse stå på tør grunn.
Men inni husi æ're råtå i taki.
Dæ va hårdasjli mange stinn i husom førriværn.